kwietnia 16, 2020

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Gnome Household pod adresem http://www.gnome-household.pl/. Właściciel bloga jest administratorem danych, a dane zebrane w ramach Bloga istotne są tylko i wyłącznie do analizy ruchu oraz umożliwienia dodawania komentarzy na stronie przez użytkowników treści.
§1 Definicje

Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się znaczenie pojęć:

1. Administrator danych osobowych - autorka bloga czyli Klaudia Syzdek. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem mailowym klaudia.syzdek@wp.pl
2. Blog - dostępny pod adresem http://www.gnome-household.pl/. Prowadzony na platformie blogger.com.
3. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Bloga.
4. Pliki cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, telefonie, tablecie). Mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§2
Dane osobowe


I. Przetwarzanie danych.
1. Administrator danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranych od Użytkowników za pomocą e-maila lub wiadomości prywatnej na fanpag`e.
3. Administrator gwarantuję poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.


II. Podanie danych przez Użytkownika.
4a. Panie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.
4b. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na podanie danych może to skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.


III. Gromadzenie danych przez Administratora.
5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą staranności oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych za pomocą narzędzi, które udostępnia nam platforma Blogger.
6. Administrator nie udostępnia danych, które przekazywanych jemu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Administrator nie posiada odpowiednich narzędzi, które pozwoliły mu określić czas przechowywania zgromadzonych danych wyniku ich specyfiki. Nie będą one przechowywane dłużej niż do momentu zamknięcia owego bloga.


IV. Podstawa przetwarzania danych.
8. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


V. Uprawnienia Użytkowników.
9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c. prawo do przenoszenia danych;
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3
Pliki Cookies


1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Bloga;
- dostosowanie zawartości strony do preferencji danego Użytkownika;
- w celach statystycznych;
- w celach marketingowych. 

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoich urządzeniach końcowych Użytkownika, np. komputerze, smartfornie lub tablecie;
2a. Dokonanie przez Użytkownika opisanych powyżej czynności może doprowadzić do tego, że korzystanie z Bloga może być utrudnione.
§4 System komentarzy

1. Blog korzysta z systemu komentarzy Disqus.
2. Użytkownik pisząc i publikując komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez system komentarzy Disqus zgodnie z polityką prywatności.
3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu i przechowywane na platformie Blogger.
4. Administrator korzysta z systemu Disqus na stronie. Disqus może wykorzystywać informacje przechowywane w plikach cookies dla własnych celów marketingowych, na co Administrator bloga nie ma wpływu. Disqus zapewnia o anonimowości informacji gromadzonych w ramach plików cookies. Użytkownik korzysta z Disqus na podstawie umowy zawartej przez pomiędzy Disqus a Użytkownikiem Strony rejestrując konto. Poprzez to działanie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności firmy Disqus Inc.: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.


§5 Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w celach jego aktywności na Blogu:

Administrator informuje Użytkownika, ze stosuje na Blogu technologie śledzące działania przed niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:
- widget portalu https://www.facebook.com/, pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz udostępnienie posta;
- widget https://www.instagram.com/, umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
- kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki i zachowań Użytkowników na Blogu.
Żadne dane przechowywane przez wyżej wymienione pliki nie są danymi poufnymi. 
§6 Pozostałe


1.Na blogu znajdują się wpisy, w których możliwe jest pojawianie się linków do sklepów internetowych, innych blogów bądź materiałów źródłowych. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakość tych stron. 
2.W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na Blogu Gnome Household.


Jako administrator strony, powierzam dane:
Platformie blogger, na której znajdziecie ten blogBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Copyright © 2016 gnome household , Blogger